Jaarverslagen

Stichting Albinisme in Afrika verzorgt jaarlijks een jaarplan, een jaarverslag en een financieel jaarverslag: