Jaarverslagen

Stichting Afrikaanse Albino’s verzorgt jaarlijks een jaarplan, een jaarverslag en een financieel jaarverslag: