ANBI

Stichting Albinisme in Afrika is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling.

De stichting betaalt als ANBI geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen.
Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat je de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek kan brengen op jouw belastbaar inkomen.