Penningmeester – Simon Boogaard

Mijn naam is Simon Boogaard en ik ben sind begin 2023 betrokken bij de Stichting Albinisme in Afrika en heb de functie van penningmeester overgenomen van Eline van Lummel. Ik werk als strateeg aan financieringsvraagstukken voor mkb-bedrijven in de regio Utrecht en heb een financiële achtergrond. Ik heb geen directie link met mensen met albinisme in Afrika, maar ik heb een sterke drive om voor kwetsbaren in de samenleving op een praktische manier van betekenis te zijn. De missie en het werk van SAA past daar perfect in om het dagelijks leven van kwetsbare mensen in Afrika een stukje te verlichten.

Nevenfuncties
  • Strateeg bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht Region