Albinisme steunen als bedrijf / organisatie?

Stichting Albinisme in Afrika heeft de steun uit het bedrijfsleven hard nodig om haar hulpverlening te kunnen blijven uitvoeren. Wil je als bedrijf, stichting of rotary de stichting helpen? Dan kan dat op verschillende manieren.

Rotary Veghel
De Rotary Veghel heeft zich met veel enthousiasme ingezet en twee grote inzamelingen gedaan. Eerst in december 2016 op de ijsbaan in Veghel. Elke schaatser werd gevraagd een pet en zonnebril mee te brengen. Resultaat: duizenden petten en zonnebrillen! Daarna op de Golfclinic op 21 april 2017. Het bedrag dat de Rotary schonk aan de SAA is € 6050,=.  Dit bedrag wordt gebruikt om de plaatselijke productie in Togo op te zetten.
Protestantse gemeente Schaarsbergen
De protestantse gemeente in Schaarsbergen heeft ook meerdere inspanningen verricht om geld in te zamelen voor de SAA. Zij hebben een boekenmarkt gehouden, geld ingezameld tijdens de diensten en en Chinese maaltijd verzorgd waar men tegen betaling van kon genieten. Alles bij elkaar is het mooie bedrag van € 2325,28 opgehaald.

Uiteraard kun je als organisatie de stichting sponsoren door een donatie te doen of een bijdrage te leveren aan een specifiek project. Een structurele bijdrage is voor ons heel waardevol, omdat wij hierdoor beter kunnen begroten en concrete plannen kunnen maken. Het opstarten van een project in Mali om lokaal zonnebrandcrème te produceren is het bewijs hiervan. Om meer betrokkenheid te creëren binnen jouw organisatie is het ook mogelijk om samen met collega’s een speciale actie op touw te zetten. Bijvoorbeeld een zomeractie. Eén fles zonnebrandcrème voor jou en één voor een persoon met albinisme in Afrika! Verzamel met alle collega’s en wellicht bekenden zoveel mogelijk flessen zonnebrandcrème van minimaal factor 30 en doneer dit aan de stichting. Meer informatie en/of vragen: info@albinisme-afrika.nl