Publicaties

Stichting Afrikaanse Albino’s heeft verschillende publicaties die voor iedereen beschikbaar zijn, zo hopen we op een zo groot mogelijke spreiding.

Stichting Afrikaanse Albino´s heeft flyers vervaardigd met algemene informatie over de stichting. Deze zijn in het Nederlands en Engels beschikbaar. Papieren exemplaren voor bijvoorbeeld het verspreiden van de flyer in uw omgeving, zijn aan te vragen via info@afrikaansealbinos.nl.

Overzicht van publicaties

Jaarverslagen Stichting Afrikaanse Albino’s verzorgt jaarlijks een jaarplan en een (financieel) jaarverslag.

Eerder verschenen nieuwsbrieven